Har du lyst å gjøre noe mer ut av studiehverdagen din?

I linjeforeningen Trisalus søker vi stadig etter engasjerte studenter som ønsker å bidra til en bedre studenthverdag og et godt studentmiljø. Det å ha et verv i Trisalus gjør at man får jobbe tett sammen med andre studenter, man får en mer spennende hverdag og muligheten til å knytte kontakter på tvers av studieretninger innad i instituttet og fakultetet, men også på tvers av andre fakulteter ved Universitetet i Agder.


Styret 2019/2020 skal tre ut av sine verv i 2020, og vi søker derfor våre arvtakere! Les mer om vervene ved å trykke på linkene under.

Vi har følgende verv i styret 2020/2021:

Søknadsfristen er 14.februar 2020, og et nytt styre vil bli valgt på årsmøtet 25.februar.

Trykk på de ulike vervene for å lese mer om dem og SØK HER!