Vi har et ledig verv i linjeforeningen Trisalus for skoleåret 2019/2020! Ønsker du å gjøre noe spennende i skolehverdagen? Ønsker du å skille deg ut blant andre jobbsøkere? Da er et verv i Trisalus midt i blinken! Søknadsfristen er 10.februar.

SØK HER!


Som økonomiansvarlig vil dine arbeidsoppgaver være:

  • at du til enhver tid er oppdatert på den økonomiske situasjonen til foreningen
  • å styre den daglige økonomien til linjeforeningen
    • herunder å sette opp budsjett, føre regnskap og fakturere
  • å overholde frister og søke om økonomisk støtte
    • herunder å søke om blant annet studentsosiale midler fra VT, både for sittende periode og perioden etter deg

Har du noen spørsmål angående det å være økonomiansvarlig i linjeforeningen Trisalus? Spør vår sittende økonomiansvarlige Kyrre Hannestad: okonomi@trisalus.no