Fra venstre: Julie Austvold Strand, Kathrine Torgersen, Marte Olsen, Hege Ringen, Kjersti Larsen.

Styret 2018/2019 er Trisalus sitt andre styre, og det har skjedd noen endringer. På årsmøtet i mars bestemte vi at vi skulle fjerne vervet «Nestleder», da vi ikke hadde så mange arbeidsoppgaver i oppstartsfasen. Som et resultat av dette opprettet vi vervet «Kommunikasjonsansvarlig», og har dermed 5 fullverdige verv i årets styre.

 

LEDER
Marte Olsen er styrets leder for studieåret 2018/2019. Hun studerer bachelor i ernæring, og helse- og fitnesstrening. Marte ble med i styret våren 2018, og tok først over som økonomiansvarlig. Marte har det overordnede ansvaret for linjeforeningen, dette innebærer at hun blant annet har ansvar for at linjeforeningen følger lover og regler, hun har også ansvar for innkalling og organisering av månedlige styremøter og årsmøter.

 

 

leder@trisalus.no

 

ØKONOMIANSVARLIG
Hege Ringen er styrets økonomiansvarlig for studieåret 2018/2019. Hun studerer bachelor i ernæringsfysiologi. Hege har hovedansvaret for økonomien vår, dette innebærer at hun fører regnskap og passer på at vi holder oss til budsjettet vårt, hun har også ansvar for å overholde søknadsfrister.

 

 

okonomi@trisalus.no

 

ARRANGEMENTSANSVARLIG
Julie Austvold Strand er styrets arrangementsansvarlig for studieåret 2018/2019. Hun studerer bachelor i folkehelsearbeid, med bredde i idrett. Julie var med på å opprette linjeforeningen høsten 2017, og startet med samme verv som hun har dette studieåret. Julie har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av arrangementer.

 

 

arrangement@trisalus.no

 

NÆRINGSLIVSANSVARLIG
Kathrine Torgersen er styrets næringslivsansvarlig for studieåret 2018/2019. Hun studerer master i folkehelsevitenskap. Kathrine var med på å opprette linjeforeningen høsten 2017, og startet da som nestleder. Kathrine har hovedansvaret for å skaffe avtaler og samarbeid med ulike aktører, og sørge for at vi opprettholder et godt samarbeid med dem. Hun har også ansvar for å skape et godt nettverk mellom studentene og arbeidslivet.

 

 

na@trisalus.no

 

KOMMUNIKASJONSANSVARLIG
Kjersti Larsen er styrets kommunikasjonsansvarlig for studieåret 2018/2019. Hun studerer bachelor i folkehelsearbeid med bredde i idrett. Kjersti var med på å opprette linjeforeningen høsten 2017, og startet da som økonomiansvarlig. Kjersti har ansvaret for linjeforeningens kommunikasjon utad, det innebærer at hun har ansvaret for Trisalus’ hjemmeside, Facebookside, Instagram og Snapchat. Hun skal via disse kanalene promotere egne arrangementer i regi av linjeforeningen, samt arrangementer i regi med andre linjeforeninger. Hun har også ansvar for at avtaler og samarbeidspartnere blir fremstilt på en riktig og ønskelig måte.

kommunikasjon@trisalus.no