Fra venstre: Julie Austvold Strand, Kjersti Larsen, Elena Nyborg, Kathrine Torgersen og Per Thomas Byrkjedal.

Styret 2017/2018 er styret som opprettet linjeforeningen Trisalus.

Leder
Elena Nyborg

Nestleder
Kathrine Torgersen

Økonomiansvarlig
Kjersti Larsen

Næringslivsansvarlig
Per Thomas Byrkjedal

Arrangementsansvarlig
Julie Austvold Strand