Fra venstre: Julie Austvold Strand, Kathrine Torgersen, Marte Olsen, Hege Ringen og Kjersti Larsen.

Styret 2018/2019 er Trisalus sitt andre styre, og det har skjedd noen endringer. På årsmøtet i mars bestemte vi at vi skulle fjerne vervet «Nestleder», da vi ikke hadde så mange arbeidsoppgaver i oppstartsfasen. Som et resultat av dette opprettet vi vervet «Kommunikasjonsansvarlig», og har dermed 5 fullverdige verv i årets styre.


Leder Marte Olsen

LEDER

Marte Olsen er styrets leder for studieåret 2018/2019. Hun studerer bachelor i ernæring, og helse- og fitnesstrening. Marte ble med i styret våren 2018, og tok først over som økonomiansvarlig. Marte har det overordnede ansvaret for linjeforeningen, dette innebærer at hun blant annet har ansvar for at linjeforeningen følger lover og regler, hun har også ansvar for innkalling og organisering av månedlige styremøter og årsmøter.

leder@trisalus.no


Økonomiansvarlig Hege Ringen

ØKONOMIANSVARLIG

Hege Ringen er styrets økonomiansvarlig for studieåret 2018/2019. Hun studerer bachelor i ernæringsfysiologi. Hege har hovedansvaret for økonomien vår, dette innebærer at hun fører regnskap og passer på at vi holder oss til budsjettet vårt, hun har også ansvar for å overholde søknadsfrister.

okonomi@trisalus.no


Arrangementsansvarlig Julie Austvold Strand

ARRANGEMENTSANSVARLIG

Julie Austvold Strand er styrets arrangementsansvarlig for studieåret 2018/2019. Hun studerer bachelor i folkehelsearbeid, med bredde i idrett. Julie var med på å opprette linjeforeningen høsten 2017, og startet med samme verv som hun har dette studieåret. Julie har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av arrangementer.

arrangement@trisalus.no


Næringslivsansvarlig Kathrine Torgersen

NÆRINGSLIVSANSVARLIG

Kathrine Torgersen er styrets næringslivsansvarlig for studieåret 2018/2019. Hun studerer master i folkehelsevitenskap. Kathrine var med på å opprette linjeforeningen høsten 2017, og startet da som nestleder. Kathrine har hovedansvaret for å skaffe avtaler og samarbeid med ulike aktører, og sørge for at vi opprettholder et godt samarbeid med dem. Hun har også ansvar for å skape et godt nettverk mellom studentene og arbeidslivet.

na@trisalus.no


Kommunikasjonsansvarlig Kjersti Larsen

KOMMUNIKASJONSANSVARLIG

Kjersti Larsen er styrets kommunikasjonsansvarlig for studieåret 2018/2019. Hun studerer bachelor i folkehelsearbeid med bredde i idrett. Kjersti var med på å opprette linjeforeningen høsten 2017, og startet da som økonomiansvarlig. Kjersti har det overordnede ansvaret for Trisalus’ hjemmeside, Facebookside, Instagram og Snapchat.

kommunikasjon@trisalus.no