Etter at vår forrige leder Elena måtte flytte på grunn av studiesituasjon, troppet vår daværende økonomiansvarlig Marte, opp som leder. Vi utlyste da vervet som økonomiansvarlig, da det ble mye for én person å kombinere to så krevende roller, som leder og økonomiansvarlig.

Vi hadde en intervjurunde på de personene som søkte vervet, og kom frem til enighet om hvem som skulle overta som økonomiansvarlig. Etter styremøtet i dag, kan vi annonsere at det er Hege Ringen som er vår nye økonomiansvarlige!

Kategorier: MøterStyret