Her ser dere vårt flotte styre for neste skoleår ? Vi kommer til å presentere hvert styremedlem i dagene fremover – så følg med! ☘️

PS: vi ønsker fremdeles én person til i styret, som kan ta over som næringslivsansvarlig!


Først ut i styrepresentasjonen er vår supre leder: MARTE OLSEN ?

Marte er 22 år og kommer fra Trondheim. Hun er leder i Trisalus og har det overordnede ansvaret for linjeforeningen og styret. Begynner siste året på bachelor i ernæring til høsten.

Hvorfor stilte du? ☘️
Jeg er en veldig sosial person, og syns det er kjempegøy å bidra til god stemning og økt trivsel. Jeg går ernæring, og på denne linjen er vi ikke akkurat like mange som på feks. folkehelse og idrett. Derfor syns jeg dette er en super mulighet til å få bli kjent med flere!

Hva er det beste med Trisalus? ☘️
Det beste med linjeforeningen er å få bidra til et bedre samhold blant studenter ved de ulike studiene, og muligheten til å bli kjent med mange andre.


Neste styremedlem ut er vår aktive nestleder: THOMAS MØMB ?

Thomas er 23 år, kommer fra Stabekk og skal begynne på siste året på bachelor i idrett. 
Som nestleder i Trisalus fungerer han i hovedsak som leders høyre hånd, i tillegg til å ha ansvaret for Karrieredagen sammen med næringslivsansvarlig.

Hvorfor stilte du? ☘️
Jeg synes styret har bra pågangsmot, arbeidsmoral og entusiasme. Det har et bra potensial og en vei å gå da det er en av de nyeste linjeforeningene ved UiA og har utfordringen med at forskjellige studieretninger skal knyttes sammen. Følte jeg kunne være med å dra skuta videre og samtidig lære av erfaringene.

Hva er det beste med Trisalus? ☘️
Fakultetet og studentenes karakter. Alle de aktive, blide og sosiale folka som jeg møter, opptatt av trivsel og samhold og de er ofte er en fryd å være sammen med, både på skolen, hjemme og på tur!


Den tredje presentasjonen er av vår flittige økonomiansvarlige: KYRRE HANNESTAD ?

Kyrre er 24 år, kommer fra Elverum og skal begynne på siste året på bachelor i ernæring til høsten. 
Som økonomiansvarlig i Trisalus har han ansvaret for å holde styr på økonomien til linjeforeningen, noe som innebærer å sørge for at vi holder oss innenfor budsjettet, samt føre regnskap.

.

Hvorfor stilte du? ☘️
For å kunne si at jeg er med i et styre.

.

Hva er det beste med Trisalus? ☘️
Alle studentene!!

.


For styremedlem nr.4 presenterer vi vår dyktige arrangementsansvarlige: JULIE AUSTVOLD STRAND ?

Julie er 23 år, kommer fra Bodø og skal begynne på siste året på bachelor i idrett til høsten. Som arrangementsansvarlig i Trisalus har hun hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av arrangementene holdt av linjeforeningen.

Hvorfor stilte du? ☘️
Jeg har vært med i Trisalus helt fra starten. Grunnen til at jeg ville være med å starte opp dette handlet mye om at vi så en mangel på et samhold på tvers av studieretningene på instituttet.
Å stille som arrangementsansvarlig handler mye om at jeg er utrolig glad i å stelle i stand og planlegge forskjellige arrangementer. Jeg syntes det er utrolig givende!

Hva er det beste med Trisalus? ☘️
Alt vi får til!! Pågangsmotet og samholdet vi har skapt på instituttet og alle mulighetene vi får og gir til studentene!


Den siste presentasjonen er av vår kommunikasjonsansvarlig: KJERSTI LARSEN ?

Kjersti er 25 år, kommer fra Tvedestrand og skal begynne på siste året på bachelor i folkehelsearbeid til høsten. Som kommunikasjonsansvarlig har hun ansvaret for sosiale medier og hjemmesiden.

Hvorfor stilte du? ☘️
Jeg var med å starte opp linjeforeningen og har vært med siden. Det har vært helt naturlig for meg å stille på nytt hvert år, da dette er så utrolig givende og gøy!

Hva er det beste med Trisalus? ☘️
At det har blitt så mye lettere å bli kjent med studenter på tvers av studieretningene! I tillegg er det lærerikt og jeg har fått fine erfaringer jeg kan ta med meg videre.

Kategorier: Styret