Vi har et ledig verv i linjeforeningen Trisalus for skoleåret 2019/2020! Ønsker du å gjøre noe spennende i skolehverdagen? Ønsker du å skille deg ut blant andre jobbsøkere? Da er et verv i Trisalus midt i blinken! Søknadsfristen er fortløpende.

SØK HER!


Som næringslivsansvarlig vil dine arbeidsoppgaver være:

  • å ha ansvar for kommunikasjonen og samarbeidet mellom linjeforeningen og næringslivet
  • å jobbe for et tettere nettverk mellom studentene og næringslivet
  • å oppsøke samarbeidspartnere, både i forhold til finansiell sponsing, gaver til konkurranser og rabattavtaler for våre medlemmer
  • å være ansvarlig for å planlegge og avtale bedriftspresentasjoner, workshop og fagkvelder i samarbeid med arrangementsansvarlig
  • å jobbe sammen med nestleder angående Karrieredagen

Har du noen spørsmål angående det å være næringslivsansvarlig i linjeforeningen Trisalus? Spør sittende næringslivsansvarlig:

Kathrine Torgersen
na@trisalus.no

Kathrine blir ferdig med sin mastergrad i Folkehelsevitenskap våren 2019, og trer derfor ut av sin rolle som næringslivsansvarlig. Hun var med å starte opp linjeforeningen høsten 2017, og har lagt ned et godt arbeid siden. Hun har blant skaffet oss de fleste medlemsfordelene vi har den dag i dag.