Leder

 • har det overordnede ansvaret for den daglige driften av linjeforeningen
 • har ansvar for innkalling til årsmøtet og månedlige styremøter, samt booke rom
 • har ansvar for å sørge for et godt samarbeid med andre linjeforeninger og studentaktiviteter
 • har ansvar for å sørge for et tett og godt samarbeid mellom linjeforeningen og instituttet

Nestleder

 • har ansvar for å ha et tett samarbeid med leder, samt være leders stedfortreder ved behov
 • har ansvar for å bistå de andre vervene ved behov
 • jobber sammen med næringslivsansvarlig angående Karrieredagen

Økonomiansvarlig

 • har det overordnede ansvaret for linjeforeningens økonomi, og skal til enhver tid være oppdatert på den økonomiske situasjonen
 • har ansvar for å sette opp budsjett, føre regnskap, fakturering og betaling
 • har ansvar for å søke om midler og overholde søknadsfrister

Næringslivsansvarlig

 • å ha ansvar for kommunikasjonen og samarbeidet mellom linjeforeningen og næringslivet
 • å jobbe for et tettere nettverk mellom studentene og næringslivet
 • å oppsøke samarbeidspartnere, både i forhold til finansiell sponsing, gaver til konkurranser og rabattavtaler for våre medlemmer
 • å være ansvarlig for å planlegge og avtale bedriftspresentasjoner, workshop og fagkvelder i samarbeid med arrangementsansvarlig

Arrangementsansvarlig

 • å planlegge og gjennomføre sosiale arrangementer, samt faglige arrangementer i samråd med næringslivsansvarlig
 • å legge en plan for promotering av arrangementet i samråd med kommunikasjonsansvarlig
 • å utarbeide budsjett for arrangementer i samråd med økonomiansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig

 • har ansvaret for å føre protokoll på møter
 • har ansvaret for oppdatering av sosiale medier
  • herunder oppdatering av hjemmeside, Facebook, Instagram og Snapchat
 • har ansvar for å promotere egne arrangementer, og arrangementer i samarbeid med andre linjeforeninger
 • har ansvar for å fotografere, eller samle inn bilder, fra egne arrangementer
 • har ansvaret for, i samråd med næringslivsansvarlig, at avtaler og samarbeidspartnere blir fremstilt på en riktig og ønskelig måte