Leder

 • har det overordnede ansvaret for den daglige driften av linjeforeningen,
 • har ansvar for innkalling til årsmøtet og månedlige styremøter,
 • har ansvar for å booke rom til styremøter/årsmøter,
 • har ansvar for å sørge for et godt samarbeid med andre linjeforeninger og studentaktiviteter,
 • har ansvar for å sørge for et tett og godt samarbeid mellom linjeforeningen og instituttet.

Nestleder

 • har ansvar for å ha et tett samarbeid med leder, samt være leders stedfortreder ved behov,
 • har ansvar for å bistå de andre vervene ved behov,
 • har hovedansvaret for Karrieredagen sammen med næringslivsansvarlig.

Økonomiansvarlig

 • har det overordnede ansvaret for linjeforeningens økonomi,
 • har ansvar for budsjett, regnskap, fakturering og betaling,
 • har ansvar for å søke om midler og overholde søknadsfrister.

Arrangementsansvarlig

 • har det overordnede ansvaret for å planlegge og gjennomføre sosiale arrangementer, samt faglige arrangementer i samråd med næringslivsansvarlig,
 • har ansvar for å utarbeide budsjett for arrangementer i samråd med økonomiansvarlig.

Næringslivsansvarlig

 • har ansvaret for å inngå nye samarbeidsavtaler og medlemsfordeler,
 • har hovedansvaret for Karrieredagen sammen med nestleder.

Kommunikasjonsansvarlig

 • har ansvaret for å referere på møter,
 • har ansvaret for oppdatering av sosiale medier (Hjemmeside, LinkedIn, Facebook, Instagram, Snapchat),
 • har ansvar for å promotere egne arrangementer, og arrangementer i regi med andre,
 • har ansvar for å fotografere, eller samle inn bilder, fra egne arrangementer,
 • har ansvaret for, sammen med næringslivsansvarlig, at avtaler og samarbeidspartnere blir fremstilt på en riktig og ønskelig måte.