Fra venstre: Herolinda Shatri, Stine Rambekk Henriksen, Mathilde Brownrigg, Martine Havnes, Kine Bjerkholt & Sigrid Åtland Ellefsen

Styret 2020/2021 er Trisalus sitt fjerde styre, og det største vi har hatt hittil. De ble valgt inn i sine verv på årsmøtet i februar, hvor vi for første gang klarte å fylle alle 6 vervene – hurra!!


Leder
Herolinda Shatri

LEDER

Herolinda er leder for studieåret 2020/2021. Hun går master i folkehelsearbeid, og har det overordnede ansvaret for linjeforeningen. Dette innebærer at hun blant annet har ansvar for at linjeforeningen følger lover og regler. Herolinda har også ansvar for innkalling og organisering av månedlige styremøter og årsmøter.

leder@trisalus.no


Nestleder
Kine Bjerkholt

NESTLEDER

Kine er nestleder for studieåret 2020/2021. Hun studerer bachelor i Folkehelsearbeid og jobber tett sammen med leder og fungerer som stedsfortreder ved behov. Kine gir også en hjelpende hånd til øvrige styremedlemmer som trenger det, og jobber sammen med næringslivsansvarlig angående karrieredagen.

nestleder@trisalus.no


Økonomiansvarlig
Stine Rambekk Henriksen

ØKONOMIANSVARLIG

Stine er vår økonomiansvarlig for studieåret 2020/2021. Hun studerer bachelor i ernæring. Stine har hovedansvaret for økonomien vår, dette innebærer at hun fører regnskap og passer på at vi holder oss til budsjettet vårt, hun har også ansvar for å overholde søknadsfrister.

okonomi@trisalus.no


Arrangementansvarlig
Mathilde Brownrigg

ARRANGEMENTSANSVARLIG

Mathilde er vår arrangementsansvarlig for studieåret 2020/2021. Hun studerer bachelor i ernæring. Mathilde har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av arrangementer.

arrangement@trisalus.no


Kommunikasjonsansvarlig
Martine Havnes

KOMMUNIKASJONSANSVARLIG

Martine er kommunikasjonsansvarlig for studieåret 2020/2021. Hun studerer bachelor i folkehelsearbeid. Martine har det overordnede ansvaret for Trisalus’ hjemmeside, Facebookside, Instagram og Snapchat.

kommunikasjon@trisalus.no

Næringslivsansvarlig
Sigrid Åtland Ellefsen

NÆRINGSLIVSANSVARLIG

Sigrid er vår næringslivansvarlig for skoleåret 2020/2021. Hun studerer bachelor i folkehelsearbeid. Sigrid har hovedansvaret for å skaffe oss sponsorer, samt knytte kontakt med ulike bedrifter. Hun har også sammen med nestleder ansvar for karrieredagen.

na@trisalus.no