Fra venstre: Thomas Mømb, Julie Austvold Strand, Marte Olsen, Kjersti Larsen og Kyrre Hannestad.

Styret 2019/2020 er Trisalus sitt tredje styre, og det største vi har hatt hittil. De ble valgt inn i sine verv på årsmøtet i mars, hvor vervet «Nestleder» ble gjeninnført. Antallet styremedlemmer har dermed økt fra 5 til 6.


Leder Marte Olsen

LEDER

Marte Olsen fortsetter som styrets leder for studieåret 2019/2020. Hun studerer bachelor i ernæring, og helse- og fitnesstrening. Marte ble med i styret våren 2018, og tok først over som økonomiansvarlig. Marte har det overordnede ansvaret for linjeforeningen, dette innebærer at hun blant annet har ansvar for at linjeforeningen følger lover og regler, hun har også ansvar for innkalling og organisering av månedlige styremøter og årsmøter.

leder@trisalus.no


Nestleder Thomas Mømb

NESTLEDER

Thomas Mømb er en av våre nye styremedlemmer og trer inn som nestleder for studieåret 2019/2020. Han går nå siste året på bachelor i idrettsvitenskap.

nestleder@trisalus.no


Økonomiansvarlig Kyrre Hannestad

ØKONOMIANSVARLIG

Kyrre Hannestad er også en av våre nye styremedlemmer, og tar over for Hege Ringen som økonomiansvarlig for studieåret 2019/2020. Han studerer bachelor i ernæringsfysiologi. Kyrre har hovedansvaret for økonomien vår, dette innebærer at han fører regnskap og passer på at vi holder oss til budsjettet vårt, han har også ansvar for å overholde søknadsfrister.

okonomi@trisalus.no


Arrangementsansvarlig Julie Austvold Strand

ARRANGEMENTSANSVARLIG

Julie Austvold Strand fortsetter som arrangementsansvarlig for studieåret 2019/2020. Hun studerer bachelor i idrett, med bredde i folkehelsearbeid. Julie var med på å opprette linjeforeningen høsten 2017, og startet med samme verv som hun har dette studieåret. Julie har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av arrangementer.

arrangement@trisalus.no


Kommunikasjonsansvarlig Kjersti Larsen

KOMMUNIKASJONSANSVARLIG

Kjersti Larsen fortsetter som kommunikasjonsansvarlig for studieåret 2019/2020. Hun studerer bachelor i folkehelsearbeid med bredde i idrett. Kjersti var med på å opprette linjeforeningen høsten 2017, og startet da som økonomiansvarlig. Kjersti har det overordnede ansvaret for Trisalus’ hjemmeside, Facebookside, Instagram og Snapchat.

kommunikasjon@trisalus.no