Fra venstre: Thomas Mømb, Julie Austvold Strand, Marte Olsen, Kjersti Larsen, Kyrre Hannestad.

Styret 2018/2019 er Trisalus sitt andre styre, og det har skjedd noen endringer. På årsmøtet i mars bestemte vi at vi skulle fjerne vervet «Nestleder», da vi ikke hadde så mange arbeidsoppgaver i oppstartsfasen. Som et resultat av dette opprettet vi vervet «Kommunikasjonsansvarlig», og har dermed 5 fullverdige verv i årets styre.

Leder

Marte Olsen

leder@trisalus.no

Nestleder

Thomas Mømb

nestleder@trisalus.no

Økonomiansvarlig

Kyrre Hannestad

okonomi@trisalus.no

Næringslivsansvarlig

Arrangementsansvarlig

Julie Austvold Strand

arrangement@trisalus.no

Kommunikasjonsansvarlig

Kjersti Larsen

kommunikasjon@trisalus.no