Styrets oppgaver og ansvarsområder

Leder

 • har det overordnede ansvaret for linjeforeningen og styret,
 • har ansvar for innkalling til årsmøtet og månedlige styremøter.

Økonomiansvarlig

 • har det overordnede ansvaret for foreningens økonomi,
 • har ansvar for budsjett, regnskap, fakturering og betaling,
 • har ansvar for å søke om midler og overholde søknadsfrister.

Arrangementsansvarlig

 • har det overordnede ansvaret for å planlegge og gjennomføre arrangementer.

Næringslivsansvarlig

 • har ansvaret for å inngå nye samarbeidsavtaler og medlemsfordeler.

Kommunikasjonsansvarlig

 • har ansvaret for å referere på møter,
 • har ansvaret for oppdatering av sosiale medier (Hjemmeside, LinkedIn, Facebook, Instagram, Snapchat),
 • har ansvar for å promotere egne arrangementer, og arrangementer i regi med andre,
 • har ansvar for å fotografere, eller samle inn bilder, fra egne arrangementer,
 • har ansvaret for, sammen med næringslivsansvarlig, at avtaler og samarbeidspartnere blir fremstilt på en riktig og ønskelig måte.