Leder

 • har det overordnede ansvaret for den daglige driften av linjeforeningen,
 • har ansvar for innkalling til årsmøtet og månedlige styremøter,
 • har ansvar for å booke rom til styremøter/årsmøter,
 • har ansvar for å sørge for et godt samarbeid med andre linjeforeninger og studentaktiviteter,
 • har ansvar for å sørge for et tett og godt samarbeid mellom linjeforeningen og instituttet.

Nestleder

 • har ansvar for å ha et tett samarbeid med leder, samt være leders stedfortreder ved behov,
 • har ansvar for å bistå de andre vervene ved behov,
 • har hovedansvaret for Karrieredagen sammen med næringslivsansvarlig.

Økonomiansvarlig

 • har det overordnede ansvaret for linjeforeningens økonomi,
 • har ansvar for budsjett, regnskap, fakturering og betaling,
 • har ansvar for å søke om midler og overholde søknadsfrister.

Næringslivsansvarlig

 • å ha ansvar for kommunikasjonen og samarbeidet mellom linjeforeningen og næringslivet,
 • å jobbe for et tettere nettverk mellom studentene og næringslivet,
 • å oppsøke samarbeidspartnere, både i forhold til finansiell sponsing, gaver til konkurranser og rabattavtaler for våre medlemmer,
 • å være ansvarlig for å planlegge og avtale bedriftspresentasjoner, workshop og fagkvelder i samarbeid med arrangementsansvarlig,
 • å jobbe sammen med nestleder angående Karrieredagen.

Arrangementsansvarlig

 • å planlegge og gjennomføre sosiale arrangementer, samt faglige arrangementer i samråd med næringslivsansvarlig,
 • å legge en plan for promotering av arrangementet i samråd med kommunikasjonsansvarlig,
 • å utarbeide budsjett for arrangementer i samråd med økonomiansvarlig.

Kommunikasjonsansvarlig

 • har ansvaret for å føre protokoll på møter,
 • har ansvaret for oppdatering av sosiale medier
  • herunder oppdatering av hjemmeside, Facebook, Instagram og Snapchat,
 • har ansvar for å promotere egne arrangementer, og arrangementer i samarbeid med andre linjeforeninger,
 • har ansvar for å fotografere, eller samle inn bilder, fra egne arrangementer,
 • har ansvaret for, i samråd med næringslivsansvarlig, at avtaler og samarbeidspartnere blir fremstilt på en riktig og ønskelig måte.